logo szkoły
logo
logo

Erasmus +

Nr wniosku: 2016-1-PL01-KA102-023607
Tytuł projektu: „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery”
Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus +

 

Rozdanie certyfikatów:  EUROPASS- MOBILNOŚĆ

 

UCZNIOWIE MAŁKIŃSKIEGO „STASZICA” NA PRAKTYKACH W NIEMCZECH

 

Grupa 14 uczniów technikum uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół im. S. Staszica od 24 listopada do 21 grudnia 2017 roku uczestniczyła w praktykach zawodowych w Niemczech.

Praktyki są realizowane w ramach projektu: „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery” współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. To kolejny już projekt doskonalenia umiejętności zawodowych uczniów realizowany w szkole, a współfinansowany ze środków UE. Skierowany jest do młodzieży „Staszica” kształcącej się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i zakłada zorganizowanie 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Turyngii (środkowe Niemcy) dla 28 uczniów. Projekt jest oparty na elementach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET).

Głównym celem realizowanego projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i nabycie/podniesienie przez uczestników kompetencji zawodowych, językowych oraz kluczowych, które pozwolą młodzieży z powodzeniem ubiegać się o atrakcyjne stanowiska pracy w Polsce i w pozostałych krajach UE. Celem projektu jest również wzrost kreatywności, samodzielności, otwartości na świat i zdobycie nowych doświadczeń. W czasie praktyk uczniowie zdobyli interpersonalne i społeczne kompetencje, które wykorzystają nie tylko w pracy, ale także w życiu prywatnym.

Głównym partnerem szkoły w realizacji projektu jest firma Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH, która zapewnia prawidłowy przebieg praktyk na terenie Niemiec. Partnerami przyjmującymi w projekcie jest 10 przedsiębiorstw hotelarsko-gastronomicznych, które zatrudniły po 2 uczniów. Są to: Hotel am Marienturm, Hotel Linderhof, Waldhotel Berghof, Brauhaus zum Lowen, Hotel Rennsteig, Göbels Aqua Vita oraz Göbel’s Rodenberg, Göbel’s Hotel Quellenhof, Hotel Herzog Georg,  Bad Liebenstein, Kulturhotel Kaiserhof.

Przed wyjazdem do Niemiec każdy uczeń został przygotowany do stażu. Szkoła zapewniła dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego, odbyło się spotkanie z niemieckim partnerem, przygotowanie pedagogiczne, przygotowania z kultury i historii Niemiec, przygotowanie zawodowe oraz przygotowanie uczniów do pracy nad modułami projektowymi.

Młodzież została zakwaterowana w komfortowych, klimatyzowanych, dwuosobowych pokojach z łazienką. Miała stały dostęp do Internetu, telewizji. W pobliżu hoteli znajdowały się sklepy spożywcze, puby, restauracje, kawiarnie, parki i ścieżki rowerowe.

Uczniowie przepracowali 20 dni roboczych. Podczas praktyk pracowali w kuchniach, restauracjach oraz przy obsłudze baru. Dla wszystkich uczestników projektu był to pierwszy samodzielny wyjazd za granicę umożliwiający im sprawdzenie się w nowej sytuacji. Na praktykach wykonywali następujące czynności: przygotowanie bufetu, składanie serwetek, nakrywanie do stołu, serwowanie potraw, czynności porządkowe w pokojach hotelowych, przygotowanie śniadań, obróbka wstępna surowców, przygotowanie potraw, deserów, napojów, dekorowanie talerzy i nakrycia, dbanie o porządek w kuchni.

 

Uczniowie w czasie wolnym korzystali z atrakcji znajdujących się w hotelach, np.: basenu, siłowni, kręgli czy salonu urody. Zwiedzali też Turyngię i jej zabytki, poznawali kulturę, tradycje i zwyczaje, między innymi poprzez rozmowy z mieszkańcami, rozwijając tym samym umiejętności językowe. Poznawali także niemiecką kuchnię, kosztując lokalnych przysmaków.

Podczas praktyk nauczyli się wielu nowych umiejętności, zdobyli nowe doświadczenia zawodowe, poznawali kulturę i obyczaje Niemiec, a także podnieśli swoje kompetencje językowe.

Uczniowie za udział w programie otrzymają europejskie dokumenty Europass-Mobilność, niemieckojęzyczny certyfikat od Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH, a także potwierdzenia kursów po zakończonych w Polsce przygotowaniach.

 

Sprawozdanie uczniów z odbytych praktyk w formie prezentacji

 

SPOTKANIE ZE WSPÓŁORGANIZATORAMI PRAKTYK

      Dnia 14 listopada 2017 r.  w naszej szkole odbyło się spotkanie uczestników projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery”, który współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+, ze współorganizatorami praktyk z Niemiec – panią Katarzyną Suchocką oraz panem Manfredem Mullerem.

      Goście przedstawili młodzieży miejsca odbywania praktyk. Omówiono szczegółową instrukcję dla praktykanta oraz listę rzeczy niezbędnych na praktyce. Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem praktyk oraz kartą pracy.  Szczególną uwagę zwrócono na różnice kulturowe między naszymi narodami.
W ramach projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery” nasi uczniowie odbędą 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Turyngii (środkowe Niemcy)w dniach 24.11 – 21.12 2017 r. Praktykanci będą uczyć się zawodu w małych i średnich przedsiębiorstwach – przepracują 20 dni roboczych w kuchniach, restauracjach lub przy obsłudze baru.
Głównym celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i nabycie przez uczestników kompetencji zawodowych, oraz językowych, które w przyszłości pozwolą młodzieży ubiegać się o atrakcyjne stanowiska pracy w Polsce i w pozostałych krajach UE. Celem projektu jest również wzrost kreatywności, samodzielności, otwartości na świat i zdobycie nowych doświadczeń. Uczniowie za udział w programie otrzymają europejskie dokumenty Europass Mobilność.

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie przejazdu młodzieży na praktyki zagraniczne

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie przewozu młodzieży na praktyki zagraniczne

 

LISTA UCZESTNIKÓW PO NABORZE GR. II 1

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie ERASMUS+ pod tytułem „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery”.

Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich uczących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej i zakłada odbycie

4-tygodniowych praktyk w Turyngii (środkowe Niemcy). Praktykanci zostaną wybrani w drodze rekrutacji. W tym roku szkolnym praktyki odbędą się w od 23 listopada do 22 grudnia 2017 roku.

Głównym celem projektu jest stworzenie uczniom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i podniesienie przez uczestników kompetencji zawodowych. Projekt ma także na celu rozwinięcie umiejętności językowych, interpersonalnych i społecznych uczniów.

Uczestnicy za udział w programie otrzymają europejskie dokumenty Europass Mobilność, niemieckojęzyczny certyfikat od Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH oraz potwierdzenia kursów po zakończonych w Polsce przygotowaniach.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego. Lista uczestników zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

 

Sprawozdanie z praktyk zagranicznych naszych uczniów 2016

 

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie młodzieży wyjeżdżającej na praktyki do Niemiec

Spotkanie z przedstawicielami praktyk zagranicznych

 

Dnia 7 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie uczestników projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery”, który współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+, z przedstawicielami praktyk z Niemiec – panią Katarzyną Suchocką oraz panem Manfredem Mullerem. Goście przedstawili młodzieży miejsca odbywania praktyk. Omówiono szczegółową instrukcję dla praktykanta oraz listę rzeczy niezbędnych na praktyce.
W ramach projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery” nasi uczniowie odbędą 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Turyngii (środkowe Niemcy). Praktykanci będą uczyć się zawodu w małych i średnich przedsiębiorstwach – przepracują 20 dni roboczych w kuchniach, restauracjach lub przy obsłudze baru.
Głównym celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i nabycie przez uczestników kompetencji zawodowych, oraz językowych, które w przyszłości pozwolą młodzieży ubiegać się o atrakcyjne stanowiska pracy w Polsce i w pozostałych krajach UE. Celem projektu jest również wzrost kreatywności, samodzielności, otwartości na świat i zdobycie nowych doświadczeń. Uczniowie za udział w programie otrzymają europejskie dokumenty Europass Mobilność.

 

 

Spotkanie przed praktykami

Zapytanie ofertowe dotyczące transportu młodzieży Polska – Niemcy

 

 Listy uczestników projektu po naborze w dniu 20.10.2016 r.

 Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lp. Imię i nazwisko Klasa
1 Magdalena Sikorska 3TG
2 Paulina Jadczak 2TG
3 Hubert Wronek 2TG
4 Paulina Brzostek 2TG
5 Przemysław Kalisz 3TG
6 Dominika Kaja 3TG
7 Norbert Bartczuk 2TG
8 Aleksandra Jabłońska 2TG
9 Anna Rybakiewicz 2TG
10 Marlena Pierzchanowska 2TG
11 Piotr Dawidowski 3TG
12 Dominik Telachowski 2TG
13 Mateusz Lechański 2TG
14 Katarzyna Królik 3TG

Lista rezerwowa:

Lp. Imię i nazwisko Klasa
1 Aneta Kordowska 3TG
2 Anita Mianowicz 2TG
3 Marcin Borowy 2TG
4 Kamil Chaberski 3TG

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie ERASMUS+ pod tytułem „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery”.

Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich uczących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej i zakłada odbycie
4-tygodniowych praktyk w Turyngii (środkowe Niemcy). Praktykanci zostaną wybrani w drodze rekrutacji.
W tym roku szkolnym praktyki odbędą się w styczniu 2017 roku.

Głównym celem projektu jest stworzenie uczniom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i podniesienie przez uczestników kompetencji zawodowych. Projekt ma także na celu rozwinięcie umiejętności językowych, interpersonalnych i społecznych uczniów.

Uczestnicy za udział w programie otrzymają europejskie dokumenty Europass Mobilność, niemieckojęzyczny certyfikat od Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH oraz potwierdzenia kursów po zakończonych w Polsce przygotowaniach.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do wychowawców klas. Lista uczestników zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

 

REGULAMIN ERASMUS +

ANKIETA