logo szkoły
logo
logo

Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2021/2022

Formuła 2017

  • Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Link
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Link
  • Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
                          potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Link

Formuła 2019

  • Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego – Link
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – Link
  • Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego – Link
  • Komunikat w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2022 roku są jawne – Link
  • Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu zawodowego Link 

Więcej na temat egzaminów.