logo szkoły
logo
logo

Zasady i tryb rekrutacji

Zasady rekrutacji uczniów do klas I szkół wchodzących w skład

Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica – PDF