logo szkoły
logo
logo

Wywiadówki

W chwili obecnej wywiadówki odbywają się w formie zdalnej za pomocą dziennika elektronicznego oraz aplikacji Teams. Wszystkie niezbędne informacje przekazywane są rodzicom drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny. W razie braku możliwości skontaktowania się z nauczycielem lub wychowawcą drogą elektroniczną lub innymi środkami komunikacji zapraszamy do sekretariatu szkoły w jego godzinach pracy.