logo szkoły
logo
logo

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanikiem samochodowym nazywamy specjalistę zajmującego się diagnozowaniem, serwisowaniem oraz naprawą aut.

Mechanicy oprócz samochodów osobowych mogą też naprawiać autobusy, jednoślady, ciągniki, maszyny rolnicze i inne pojazdy.

Uczący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. użytkowania pojazdów samochodowych,
  2. diagnozowania pojazdów samochodowych,
  3. naprawiania pojazdów samochodowych,
  4. kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

  • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
  • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uczniowie kształcą się w jednej kwalifikacji:

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy na kursie obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.

Szkoła dysponuje własnym pojazdem do nauki jazdy.